Στατιστική Έρευνα

Ο εξοπλισμός του έργου MeAct σκοπεύει στην αμεσότερη, ευκολότερη και πιο εύκολα διαχειρίσιμη καταγραφή σημαντικών δεδομένων για τους τελικούς χρήστες – επωφελούμενους.

Η καταγραφή αυτή είναι πολύ σημαντική γιατί επιτρέπει μια σειρά από ενέργειες οι οποίες σε προσωπικό επίπεδο μπορούν να δώσουν έγκαιρη πληροφόρηση στο χρήστη για την πορεία σημαντικών δεικτών της υγείας του και να τον βοηθήσουν να προσαρμοστεί ή να συνεχίσει να ακολουθεί ένα ενδεικνυόμενο ανάλογα με την περίπτωσή του μοτίβο καθημερινής διαβίωσης. Από την άλλη πλευρά ο εξοπλισμός του έργου σε επίπεδο διαχείρισης από κλινικούς ή φορείς φροντίδας μπορεί α) να διευκολύνει την άμεση και έγκαιρη διαχείριση των αναγκών των τελικών χρηστών και β) μπορεί να εξελίξει τον προγραμματισμό και την πρόληψη στην καθημερινότητα των τελικών χρηστών.

Στα πλαίσια διερεύνησης των αναγκών και των απαιτήσεων των τελικών χρηστών από τη συσκευή MeAct, διενεργήθηκε έρευνα μέσα από την χορήγηση κατάλληλα σχεδιασμένων ερωτηματολογίων σε τριάντα άτομα που πληρούσαν τις προϋποθέσεις χαρακτηρισμού τους ως μέλη της ομάδας στόχου του έργου. Παρακάτω ακολουθεί μια συνοπτική περιγραφή των απαντήσεων των χρηστών στις εν λόγω ερωτήσεις.

Στην ερώτηση ποιος είναι ο τομέας στον οποίο οι χρήστες περισσότερο χρειάζονται τη βοήθεια της προτεινόμενης εφαρμογής, οι απαντήσεις καταδεικνύουν την ανάγκη των χρηστών να νοιώσουν ασφαλείς αλλά ταυτόχρονα και να περιφρουρήσουν τη βιολογική – σωματική τους κατάσταση, όπως αυτή συνήθως διαμορφώνεται στα πλαίσια αντιμετώπισης μιας χρόνιας ασθένειας. Αρκετά σημαντική επίσης διαφαίνεται και η σπουδή τους να διασφαλίσουν τη λήψη της φαρμακευτικής τους αγωγής.

Στην ερώτηση αν υπάρχουν συγκεκριμένα μετρήσιμα στοιχεία – δεδομένα που θα ήθελαν οι χρήστες να έχει η εφαρμογή, οι απαντήσεις καλύπτουν όλο σχεδόν το φάσμα των χρόνιων ασθενειών, πράγμα που φανερώνει τη διασπορά των αναγκών και το μεγάλο εύρος εφαρμογής που μπορεί να έχει ο εξοπλισμός. Προεξάρχουσα στις απαντήσεις πάντως, είναι η μέτρηση της πίεσης του αίματος και των καρδιακών παλμών. Αυτό προφανώς συνδέεται και με την χρησιμότητα της μέτρησης αυτής και ως αξιόπιστου δείκτη της γενικής πορείας της υγείας κάποιου.

Στην ερώτηση που αναφέρεται στους παράγοντες που μπορούν να επηρεάσουν την αποδοχή του εξοπλισμού εκ μέρους των χρηστών, είναι φανερή η επιλογή και προτίμηση για να υπάρχει ευκολία στην χρήση, πράγμα που φανερώνει ότι αφενός υπάρχουν πολλοί ηλικιωμένοι χρήστες που ενδεχομένως δεν αισθάνονται άνετα με την τεχνολογία και ιδιαίτερα με τις καινούργιες της εφαρμογές, αφετέρου, ένας δύσκολος στη λειτουργία του εξοπλισμός αποθαρρύνει τους εμπλεκόμενους ιδίως όταν θα πρέπει να έχουν καθημερινή ή συχνή αλληλεπίδραση μαζί του.

Στο ίδιο κλίμα προτιμήσεων των χρηστών εντάσσεται και η επόμενη ερώτηση που αφορά στη μορφολογία και τη λειτουργία της συσκευής (π.χ. βάρος, σχήμα, ευκολία χρήσης, αδιαβροχοποίηση, 24ωρη χρήση, φόρτιση κοκ). Κι εδώ η ευκολία στη χρήση επιβεβαιώνεται ως η βασική απαίτηση των χρηστών, με όλες τις άλλες μορφολογικές και λειτουργικές παραμέτρους να μην εγείρουν ιδιαίτερες ανησυχίες.

Στην ερώτηση που αφορά στην ανάγκη ή μη υποστήριξης για την εκμάθηση της λειτουργίας της συσκευής, το 80% των χρηστών αναγνωρίζουν αυτή την ανάγκη, πράγμα απόλυτα φυσιολογικό, αφού από τη μία μεριά μιλάμε για έναν εξοπλισμό που παρόλο που έχει σημαντικά διεισδύσει τα τελευταία χρόνια στην αγορά, συνδέεται κυρίως με την άσκηση πράγμα που περιορίζει αισθητά την διάχυσή του σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, από την άλλη πλευρά οι επιμέρους λειτουργίες και τρόπος χειρισμού του σαφώς και για τους περισσότερους απαιτεί μια πρώτη εξοικείωση και εκπαίδευση.

Η ερώτηση που αναφέρεται στο αν οι χρήστες θα μπορούσαν να φορούν τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα δείχνει έναν δισταγμό ο οποίος σε μεγάλο βαθμό ίσως να συνδέεται με τον γενικότερο σκεπτικισμό ιδίως των ηλικιωμένων χρηστών απέναντι στη χρήση της νέας τεχνολογίας. Μόλις λίγο πάνω από τους μισούς χρήστες (53%) δήλωσαν ότι θα μπορούσαν να φορούν τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, και αυτό είναι ένα σημείο προβληματισμού για τους εταίρους καθώς η συσκευή θα πρέπει να είναι μη ενοχλητική ώστε να μπορεί να φέρεται για μεγάλα χρονικά διαστήματα από τους χρήστες.

Σε σύνδεση με την προηγούμενη είναι και η ερώτηση που αφορά στη προοπτική αγοράς από τους χρήστες της συσκευής. Κι εδώ το ποσοστό των καθαρών θετικών απαντήσεων είναι μικρό (40%), το οποίο όμως προστιθέμενο με το ποσοστό των εν δυνάμει αγοραστών (33%), καταδεικνύει πως μια πειστική ενημέρωση για τα οφέλη της συσκευής και των εφαρμογών της μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλα ποσοστά αποδοχής της συσκευής.