ΤΕΙ Δυτ. Ελλάδας

Το CoNDiS εξυπηρετεί ανάγκες εξειδικευμένης εκπαίδευσης προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, διεξαγωγής βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στους τομείς ενδιαφέροντός του, στην ανάπτυξη προϊόντων βασισμένων σε τεχνολογίες αιχμής, στην επέκταση των συνεργασιών του σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και στη στήριξη της εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς έρευνας και εφαρμογών (σεμινάρια, ημερίδες, κλπ.) στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

– Ασφάλεια Δικτύων και Δικτυακών Εφαρμογών

– Τεχνολογίες και Πρωτόκολλα Κινητών και Ασύρματων Επικοινωνιών και Δικτύων Αισθητήρων

– Μελέτη και Βελτιστοποίηση της Απόδοσης Δικτύων Υπολογιστών

– Δικτυακά Πολυμεσικά Συστήματα

– Τηλεματική και νέες Υπηρεσίες

– Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων

– Συνεργατικές υπηρεσίες διαδικτύου (web 2.0)

– Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning)

– Υπηρεσίες και εφαρμογές ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (e-Gov)