ERGOLOGIC

Η ERGOLOGIC ΑΕΒΕ εξειδικεύεται στη Σχεδίαση, Εγκατάσταση, Υποστήριξη και Συντήρηση Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής στις Μικρομεσαίες και Μεγάλες επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Δημόσιου Τομέα. Οι ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες της εταιρείας, περιλαμβάνουν καινοτόμους τομείς της τεχνολογίας όπως μεγάλες βάσεις δεδομένων (big data), ανασχεδιασμό επιχειρησιακών διαδικασιών (BPM), άντληση γνώσης από δεδομένα (data mining), τηλεματικής και επικοινωνιών, καθώς και συστημάτων υποστήριξης λήψης αποφάσεων.

H ραγδαία εξέλιξη της Τεχνολογίας και των Τηλεπικοινωνιών, υπέδειξαν ότι το μέλλον και η επιτυχία της επιχείρησης καθορίζονται από την ικανότητά της να αξιοποιεί πολύτιμους πόρους, όπως η Επιχειρηματική γνώση και η Εξειδίκευση.

Η ERGOLOGIC ΑΕΒΕ ιδρύθηκε το 1999 με έδρα την Πάτρα. Τον Αύγουστο του 2008, η Ergologic ΑΕΒΕ απέκτησε το πιστοποιητικό ποιότητας ISO9001: 2000, διασφαλίζοντας έτσι σύμφωνα με Διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές, ότι θα συνεχίσει να προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο υπηρεσιών. Σε συνδυασμό με το άρτια κατηρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό, το ευρύ προϊοντικό χαρτοφυλάκιο και την μεγάλη εγκαταστημένη βάση επιδιώκει με επιτυχία την  αποτελεσματική αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. Τον Μάρτιο του 2012, η Ergologic ΑΕ απέκτησε την τελευταία έκδοση του πιστοποιητικού ISO9001: 2008.

veritas

Η διαρκώς αυξανόμενη πελατειακή της βάση σε συνδυασμό με τη στρατηγική της εταιρίας για διαρκή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την οδήγησε το 2009 στη δημιουργία γραφείων στην Αθήνα. Οι ρυθμοί ανάπτυξης επέβαλαν το 2014 τη μετεγκατάσταση σε νέο υπερσύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο χώρο 300 m2,  όπου μπορεί να ικανοποιήσει την αύξηση του στελεχικού δυναμικού της εταιρίας, συμβάλλοντας  στην καλύτερη εξυπηρέτηση των αναγκών της. Διαθέτοντας στρατηγικής σημασίας συνεργασίες και υποστηρίζοντας προϊόντα καταξιωμένων οίκων Πληροφορικής, η ERGOLOGIC ΑΕΒΕ κατέκτησε γρήγορα ηγετική θέση στο χώρο των Ολοκληρωμένων Λύσεων της Πληροφορικής.

Θέτοντας την «Πληροφορία σε κίνηση», η ERGOLOGIC ΑΕΒΕ σχεδιάζει, προτείνει και αναπτύσσει νέες, φιλικές προς τον χρήστη εφαρμογές, που απελευθερώνουν την επιχειρηματική δομή και συνδυάζουν με επιτυχία:

 •     την ευκολία στην πρόσβαση,
 •     την ταχύτητα στην ανάκτηση αποτελεσμάτων
 •     το χαμηλό κόστος

Έχοντας ως βασική προτεραιότητα τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των επιχειρήσεων του Ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, προσφέρει, μέσα από την τεχνογνωσία και την πολυετή εμπειρία της, λύσεις που αφορούν την Διαχείριση Επιχειρησιακών Συστημάτων, όπως:

 •     Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
 •     Συστήματα Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM)
 •     Συστήματα Επιχειρησιακής Ευφυΐας (BI/MIS)
 •     Διαδικτυακές Εφαρμογές (eShop – B2C, B2B,  Content Management)
 •     Συστήματα Διαχείρισης Εγγράφων (DocumentManagement)
 •     Συστήματα Διαχείρισης Ροής Εργασίας (WorkFlow)
 •     Εφαρμογές Έξυπνων Συσκευών και Κινητών Τηλεφώνων (MobileApps)
 •     Συστήματα Διαχείρισης Μισθοδοσίας και Ανθρωπίνων Πόρων (HRM, Payroll)

Η ERGOLOGIC ΑΕΒΕ προτείνει στους πελάτες της ευέλικτες και αποτελεσματικές λύσεις που ενισχύουν την προσαρμογή της Επιχείρησης στις απαιτήσεις της Κάθετης Αγοράς που ανήκει, καθιστώντας τη πρωτοπόρο και προσδίδοντάς της συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστών της.

Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εξειδίκευση, την τεχνογνωσία και την εμπειρία, είναι σε θέση να αναπτύσσει και να υποστηρίζει για λογαριασμό των πελατών της, τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση Ολοκληρωμένες Εφαρμογές Πληροφορικής που συμβάλλουν στο τρίπτυχο: αύξηση της παραγωγικότητας – μείωση του κόστους – βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης του πελάτη.

Εστιάζοντας στην δημιουργία και διατήρηση αμοιβαία επωφελών και μακρόχρονων συνεργασιών, ανταπεξέρχεται με επιτυχία στις σύνθετες ανάγκες των πελατών της, επιχειρώντας να αναδείξει την μοναδικότητα της αξίας κάθε επιχείρησης και να υποστηρίξει με κάθε τρόπο την Επιτυχία της.

Στοχεύει στο να αισθάνεται ο πελάτης την ERGOLOGIC ΑΕΒΕ, ως τον απαραίτητο συνεργάτη σε θέματα Πληροφορικής, που έχει τη διάθεση και την ικανότητα να προτείνει εκείνες τις λύσεις που εξυπηρετούν τα συμφέροντά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (One Shop Stop).

Έρευνα & Ανάπτυξη

Κάθε χρόνο, η ERGOLOGIC ΑΕΒΕ επενδύει ένα σημαντικό μέρος του κύκλου εργασιών της στον τομέα Έρευνας και Ανάπτυξης και στην αξιοποίηση νέων πρωτοποριακών μεθοδολογιών και state-of-the-art Εργαλείων και Προϊόντων. Η ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης, ασχολείται με Διεπιστημονικά Έργα που προσφέρουν καινοτόμες και πρωτοποριακές λύσεις σε Εθνικό και Διεθνές επίπεδο, προωθώντας ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών ΤΠΕ (Τεχνολογίας Πληροφοριών & Επικοινωνίας).

Επαγγελματικές Αξίες

Οι αρχές και οι αξίες της Ergologic, αποβλέπουν:

 • Σε ένα αξιοκρατικό σύστημα επιλογής και αξιολόγησης προσωπικού
 • Στην παροχή ίσων ευκαιριών, την επιβράβευση και την αναγνώριση
 • Στην ενθάρρυνση των πρωτοβουλιών και της αποδοτικότητας,
 • Στην διαρκή επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη

H Ergologic παρέχει ολοκληρωμένη και διαρκή υποστήριξη μέσω ενός καταξιωμένου Τμήματος Συμβούλων, που μπορούν να δώσουν λύσεις όλο το εικοσιτετράωρο ανάλογα με την επιχειρηματική δραστηριότητα του πελάτη (Λιανεμπόριο, Εστίαση, Βιομηχανία).

Γαλουχεί τα στελέχη της με την αντίληψη ότι «στην Πληροφορική τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο, αρκεί να μελετηθεί το πρόβλημα επαρκώς, να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί κάθε Λύση με προσοχή και σύμφωνα με τις λειτουργικές απαιτήσεις του πελάτη». Αυτός είναι και ο λόγος που η Ergologic αναπτύσσει με επιτυχία ειδικές λύσεις (customization), καλύπτοντας ανάγκες που δεν τις απαντούν τυποποιημένα λογισμικά (προϊόντα).

Ισχυροποιεί καθημερινά όλο και περισσότερο τη θέση της στην Ελληνική και Παγκόσμια αγορά. Λόγω της εμπιστοσύνης που επιδεικνύουν μεγάλοι πελάτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, η παρουσία της εκτείνεται σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε περισσότερες από δέκα χώρες του Εξωτερικού και σε 4 Hπείρους.

Καθίσταται, ως μια από τις πλέον αναπτυσσόμενες εταιρίες παροχής προϊόντων και υπηρεσιών Πληροφορικής στην Ελλάδα, με τριπλασιασμό του κύκλου εργασιών αλλά και του μεγέθους της κατά την τελευταία πενταετία και σε συνθήκες οικονομικής κρίσης.

Η Ergologic κάνει τα Oράματά της πράξη χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες της για παραπάνω από 15 έτη, με έντονη παρουσία και δράση στον χώρο της Υψηλής Τεχνολογίας και των Επικοινωνιών.

Διαδικτυακές Λύσεις

ergoFlow®: Πλατφόρμα διαχείρισης ροής επιχειρησιακών διαδικασιών και διαδικασιών διακίνησης εγγράφων

Για να αντιμετωπίζονται επαναλαμβανόμενες διαδικασίες διακίνησης εγγράφων και προκαθορισμένες ροές εργασίας ή επιχειρησιακών διαδικασιών (workflow), η εταιρεία έχει αναπτύξει και εγκαταστήσει το σύστημα ergoFlow®. Το σύστημα αυτό δημιουργεί ένα ενιαίο περιβάλλον για τον ορισμό σεναρίων δρομολόγησης εγγράφων, το οποίο βασίζεται στη δημιουργία βημάτων και τον καθορισμό των συνθηκών μετάβασης της διαδικασίας από βήμα σε βήμα.

Αποτελεί μία εφαρμογή λογισμικού που έχει ως στόχο μέσω της καταγραφής όλων των διαδικασιών μιας επιχείρησης ή οργανισμού την παρακολούθηση τους και την πιστή τήρηση τους. Η συγκεκριμένη καταγραφή μπορεί να γίνεται είτε αυτόνομα είτε σε συνεργασία με τις εκάστοτε εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων με τα οποίες μπορεί να επικοινωνήσει έτσι ώστε να παρακολουθεί γεγονότα που καταγράφονται από το σύστημα της εταιρείας – πελάτη (πχ αλλαγή status επιταγής, αλλαγή status παραγγελία, παραβίαση κανόνων εμπορικής πολιτικής κλπ).

ergoShop : Ολοκληρωμένη πλατφόρμα εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης περιεχομένου

Η ολοκληρωμένη πλατφόρμα προσφέρεται για την υλοποίηση εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου και διαχείρισης περιεχομένου, οι οποίες διαθέτουν όλες τις δυνατές λειτουργίες τόσο για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (B2C) όσο και συστημάτων παραγγελιοληψίας (B2B). Οι υποδομές που αναπτύσσονται μέσω του ergoShop καλύπτουν τις πλέον απαιτητικές λειτουργικές και τεχνικές προδιαγραφές.

Το ergoShop διαθέτει πλήρεις δυνατότητες για ηλεκτρονικές αγορές και παρουσίαση περιεχομένου. Επιπρόσθετα, όμως, υποστηρίζει συμπληρωματικές λειτουργίες ώστε να προσφέρεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα διάθεσης, προώθησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Mobile Λύσεις

DigitalForms : Πλατφόρμα συλλογής και επεξεργασίας κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων, βασισμένη στη χρήση φορητών συσκευών

Η πλατφόρμα Digital Forms χρησιμοποιεί καινοτόμες τεχνολογίες «cloud» και «mobile-computing» για την ολοκλήρωση υπηρεσιών συλλογής και διαμοιρασμού πληροφορίας/δεδομένων. Στόχος είναι η χρήση κινητών/έξυπνων συσκευών, ώστε να λειτουργούν ως απλά τερματικά προσφέροντας υπηρεσίες συλλογής δεδομένων. Η χρήση κινητών έξυπνων συσκευών αποτελεί ιδανική επιλογή για συλλογή πληροφοριών και δεδομένων, καθώς είναι φθηνά, αξιόπιστα και όλοι ξέρουν πώς να τα χρησιμοποιούν. 

 Η συλλογή δεδομένων και κρίσιμων πληροφοριών παρέχει έναν αριθμό από πλεονεκτήματα σε σχέση με τις παραδοσιακές μεθόδους, παρέχοντας δεδομένα πλουσιότερα σε περιεχόμενο, ακριβέστερα και χωρίς λάθη, αποτελεσματικότερα λόγω της αύξησης της ταχύτητας δημιουργίας αποτελεσμάτων – reporting αλλά και πολύ πιο ασφαλή. Επιπλέον δεν θα πρέπει να αγνοήσουμε πως η συλλογή των δεδομένων με τις νέες τεχνολογίας έχει και μετρήσιμα περιβαλλοντικά οφέλη μειώνοντας τις εκπομπές CO2 και αντικαθιστώντας το χαρτί με πιο αβλαβείς τρόπους συλλογής.

Better, Faster, Cheaper είναι οι λέξεις κλειδιά οι οποίες χρησιμοποιούνται ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της εφαρμογής για την συλλογή, αποστολή και διαμοιρασμό πολύτιμων και κρίσιμων πληροφοριών.

Η πλατφόρμα κύριο στόχο έχει να υποβοηθήσει τις επιχειρήσεις μέσω της:

– Aύξησης της ποιότητας των δεδομένων (ελαχιστοποίηση σφαλμάτων),

– Mείωσης του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων/οργανισμών (χρήση αυτοματοποιημένων και real time εργαλείων συλλογής και αποθήκευσης)

– Aύξησης της ταχύτητας διαχείρισης δεδομένων και λήψης αποφάσεων (έκδοση δεδομένων σε ετερογενή συστήματα).

Τέλος αναφέροντας εν συντομία τα Επιχειρησιακά Οφέλη της λύσης έχουμε:

Πλούσια σε περιεχόμενα δεδομένα με χρήση καταγραφής και σχεδιασμού εικόνων, video συλλογής γεωγραφικών συντεταγμένων, ψηφιακής μορφής υπογραφής κλπ.

Περισσότερο ακριβή δεδομένα με χρήση της real time δυνατότητας ελέγχου των δεδομένων που καταγράφονται αλλά και της αποφυγής της διπλοκαταχώρησης των δεδομένων αρχικά στο χαρτί και στην συνέχεια από το χαρτί σε ψηφιακή μορφή.

Αποτελεσματικότερο και γρηγορότερο Reporting με χρήση της δυνατότητας αποστολής στην κεντρική βάση συλλογής δεδομένων κάθε πληροφορίας που συλλέγεται από οποιοδήποτε μέρος του κόσμου χωρίς το φόβο αλλοίωσης, απώλειας ή καταστροφής αυτής. Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπάρχουν καθόλου καθυστερήσεις στον χρόνο που ο υπεύθυνος διαχείρισης δεδομένων θα εκμεταλλευτεί αυτά για να εξάγει χρήσιμα συμπεράσματα.

Αυξημένη ασφάλεια δεδομένων. Παρόλο που πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι ισχυρίζονται ότι τίποτα δεν είναι πιο ασφαλές από την πληροφορία σε ένα τυπωμένο χαρτί, οι ανάγκες της νέας παγκοσμιοποιημένης αγοράς έχει πολύ συχνά αποδείξει ότι η χρήση του διαδικτύου για τις μεταφορές πληροφορίας από σημείο σε σημείο εξαλείφει τις περιπτώσεις υποκλοπών, καταστροφής ή απλά απώλειας της πληροφορίας ειδικότερα και σε περιπτώσεις όπου η μεταφορές γίνονται και σε κρυπτογραφημένο κανάλι – περιβάλλον αυξάνοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια και την αξιοπιστία της συνολικής λύσης.

Περιβαλλοντικά Οφέλη. Τελικώς μετά όλα τα παραπάνω φανταστείτε ότι επιπροσθέτως της μείωσης τους κόστους η νέα καινοτομική λύση που προτείνουμε, υποβοηθά στην μείωση των εκπομπών CO2 την ίδια ακριβώς στιγμή. Με το περιβαλλοντικό κόστος μίας σελίδας χαρτιού Α4 να υπολογίζεται περίπου 20.9 γραμμάρια εκπομπή άνθρακα, εκπομπές υπολογισμένες για όλη τη διάρκεια κύκλου ζωής του χαρτιού, όποιος αποτελεί ή επιθυμεί να αποτελέσει μία πράσινη εταιρεία τότε θα πρέπει, να επιλέξει την προτεινόμενη λύση.

ergoMobile Ordering

To ergoMobile Ordering αποτελεί μία καινοτόμα εφαρμογή και μια ιδανική λύση για τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να έχουν σε πλήρη οργάνωση το τμήμα πωλήσεων τους και να αυτοματοποιήσουν την διαδικασία λήψης παραγγελιών από τους πελάτες τους.

Απευθύνεται σε δυναμικά αναπτυσσόμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που θέλουν να μετατρέψουν τη χρήση της υψηλής τεχνολογίας σε ανταγωνιστικό επιχειρηματικό πλεονέκτημα. Το σύστημα υποβοηθά τη συνεχή επέκταση της επιχείρησης χωρίς να θέτει γεωγραφικά όρια και υποστηρίζει την ανάπτυξή της και τη συνεχή επέκταση του πληροφοριακού της συστήματος σε νέα λειτουργικότητα, ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών κλπ.

 Βασικός στόχος του ergoMobile Ordering είναι να βοηθήσει την εταιρεία να οργανώσει σωστά αλλά και να ελέγξει τη δραστηριότητα της και τις σχέσεις τις με την αγορά, επιτρέποντας στους πωλητές – συνεργάτες της να διεκπεραιώσουν το απαιτητικό τους έργο, έχοντας στη διάθεσή τους παντού τις ευκολίες που απολαμβάνουν στο γραφείο τους.

Το ergoMobile Ordering παρέχει μοναδικά και τεχνολογικά προηγμένα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά που ενοποιούν και ενδυναμώνουν το πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας ή του οργανισμού, ενσωματώνοντας τις λειτουργίες της απομακρυσμένης πρόσβασης και διαχείρισης στην ήδη υπάρχουσα μηχανογραφική υποδομή ενώ η προηγμένη τεχνολογική του βάση, διασφαλίζει μακροχρόνια την επένδυση της επιχείρησης.

Οικονομικά και Λειτουργικά Οφέλη

– Αύξηση της παραγωγικότητας των πωλήσεων Αύξηση την ικανοποίησης του πελάτη στον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο

– Μείωση εσωτερικού κόστους,

– Aύξηση κερδοφορίας